Telefon

Usługi telefoniczne w Multiplay to, to poza standardową możliwością wykonywania połączeń, wiele nowoczesnych produktów, zapewniających Klientom łatwe i przyjemne korzystanie z usługi oraz gwarantujące szeroki wachlarz udogodnień, ułatwiających codzienną pracę zarówno pracownikom niższego jak i wyższego szczebla. Usługi telefoniczne realizujemy zarówno w technologii IP, PSTN jak i klasycznej technologii ISDN.
Indywidualną ofertę zawsze tworzymy w taki sposób, by zapewnić Klientowi niezbędny zakres produktów przy dostosowaniu najkorzystniejszych kosztów połączeń.

Dlaczego Grupa Multiplay?:


Posiadamy cztery niezależne centrale telefoniczne, w dwóch niezależnych serwerowniach – dzięki temu gwarantujemy stabilność połączeń.

ISDN (E1) - podstawowy system zwielokrotnienia kanałów cyfrowych, dzięki któremu można wykonywać jednocześnie do 30 połączeń (ISDN PRA30B+D). Klient ma możliwość elastycznego wyboru odpowiedniej dla siebie ilośći kanałów rozmownych: 15, 20, 25 lub 30. Ostateczna ilość łącz zależy od zapotrzebowania Klienta – możemy zapewnić bezkolizyjną obsługę nieograniczonych połączeń jednocześnie (np. dwa łącze E1 to do 60 jednoczesnych szczelin telefonicznych).

Świadczymy usługę wirtualnej centrali (centrex), dzięki której Klient nie ponosi kosztów zakupu, instalacji oraz utrzymania własnej centrali. W ramach tej usługi wszelkie formalności oraz kwestie techniczne leżą po stronie Grupy Multiplay. To operator w całości odpowiada za jej poprawne działanie. Klient zauważa również dodatkowe oszczędności w związku z niższymi kosztami połączeń oraz niskim abonamentem. W ramach wirtualnej centrali wszyscy pracownicy danego podmiotu komunikują się między sobą w uproszczony sposób, używając wybierania skróconego. Wirtualna centrala posiada również wiele dodatkowych funkcjonalności typu: zastosowanie jednolitej numeracji dla całego systemu, możliwość logowania aparatów z dowolnego miejsca, zbieranie połączeń przychodzących na inny aparat i wiele innych.

Tym podmiotom, które do prowadzenia swojej działalności wykorzystują fax, proponujemy ekonomiczniejszą, a przede wszystkim wygodniejszą alternatywę wirtualnego faxu. Jest to usługa, która polega na odbieraniu i wysyłaniu faxów jako załącznik elektroniczny. Tego typu rozwiązanie:
 • niweluje konieczność posiadania maszyny faxowej oraz ogromnych ilości ryz papieru, co z kolei gwarantuje dodatkowe oszczędności,
 • zapewnia pełną kontrolę faxową online, poprzez dostęp do pełnej historii wysłanych i otrzymanych faxów,
 • zapewnia pełną mobilność, gdyż Klient posiada dostęp do faxu cały czas.


 • W ramach wirtualnego faxu dostępne są następujące funkcje:
 • F2M – fax-to-mail -> odbieranie faxów i wysyąnie ich jako załącznik elektroniczny poczty email,
 • F2W – fax-to-web -> podgląd faxów i dostęp do nich przez panel www,
 • W2F – web-to-fax -> wysyłanie faxów poprzez portal abonencki.


 • Dodatkowe usługi biznesowe dostarczane przez Grupę Multiplay:

 • IVR - system umożliwiający interaktwną obsługę osoby dzwoniącej. Możlliwość zbudowania dowolnej struktury obejmującej zapowiedzi, kolejki połączeń przychodzących, jak również decyzje o kierowaniu połączeń, według indywidualnych potrzeb firmy. Sterowanie IVR odbywa się za pomocą DTMF.
 • VIVR - jako jedyny operator w kraju umożliwiamy realizację IVR, w którym uzupełnieniem sterowania przy pomocy DTMF jest możliwość wydawania przez osobę dzwoniącą komend za pomocą głosu (system rozpoznaje słowa wymawiane w języku polskim).
 • Telekonferencja – możliwość zestawienia w jednym czasie połączeń wielu rozmówców, poprzez wdzwonienie się na dedykowany numer oraz uwierzytelnieniu ustalonym hasłem.
 • Billing - możliwość podglądu listy i kosztów połączeń poprzez dedykowany panel.
 • Nagrywanie rozmów – możliwość nagrywania rozmów telefonicznych, zarówno wychodzących jak i przychodzących. Istnieje możliwość odsłuchania dowolnej rozmowy poprzez dedykowany panel.
 • MassDial/MassFax – możliwość wykonywania kampanii telefonicznych, poprzez zautomatyzowanie wykonywania połączeń wychodzących, w celu przekazania tej samej informacji.
 • Kontakt z Doradcą Klienta Biznesowego

  e-mail: biznes@multiplay.pl