none

Upload UP

Dzięki usłudze Upload UP, dwukrotnie zwiększysz prędkość wysyłania, którą obecnie posiadasz w wybranej przez siebie taryfie internetowej. Prędkość ta ma szczególne znaczenie, gdy pracujemy zdalnie np. za pomocą zdalnego pulpitu sytemu Windows lub gdy chcemy podzielić się z innymi użytkownikami sieci naszymi plikami, np. wysłać załącznik mailem, czy wysłać plik za pomocą klienta FTP.

Upload UP - 5,00 zł / m-c